de aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2020-21

Van 02/03/2020 14:00 tot 31/03/2020 23:59 kunnen kinderen via dit formulier aangemeld worden.

Ik heb de rubriek vrije plaatsen op de website bekeken.
Ik weet dat mijn kind meer kans maakt om aan een school toegewezen te worden als ik meerdere scholen kies.
Ik heb de ordeningscriteria goed gelezen. Ik weet dat wandelafstand op de eerste plaats komt. De wandelafstand tussen de school en het domicilieadres van het kind of werkadres van de ouder is alleen belangrijk als er in een bepaald leerjaar, in een bepaalde school, meer kinderen zijn aangemeld dan er plaatsen zijn.

Ik ga akkoord en wil verdergaan met de aanmeldingsprocedure